Đến với thầy cô là sự lựa chọn đầu tiên cho những ai muốn thành công trong cuộc đời "

Ngày 19 tháng 11 năm 2019

 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 14:43 23/10/2019  

Tuần 43 năm 2019
Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(21/10/2019)

- Tổ chức chuyên đề " An toàn giao thông" cho học sinh 

- Dạy và học tuần 10

- Nhập số liệu phổ cập

- Dạy và học tuần 10

Thứ Ba
(22/10/2019)

- Dạy và học tuần 10

Thứ Tư
(23/10/2019)

- Kiểm tra giữa kỳ 1 lớp 1,2,3

Thứ Năm
(24/10/2019)

- Kiểm tra giữa kỳ 1 lớp 4,5

Thứ Sáu
(25/10/2019)

- Dạy và học tuần 10

Thứ Bảy
(26/10/2019)
Chủ Nhật
(27/10/2019)