Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 19 tháng 11 năm 2019

 » Thông tin đơn vị » Tổ 5

Tổ 5

Cập nhật lúc : 22:49 31/08/2016  

Tổ 4

Tổ 4 được thành lập theo quyết định số 02 của Hiệu trưởng vào đầu tháng 8 năm học 2019-2020. Tổ 4 có 6 thành viên trong đó có 4 GV giảng dạy và làm công tác CN, 1 GV dạy buổi 2, 1 CBQL (HT). Trình độ đào tạo: 3 GV ĐHSP; 1 GV THSP, 1 GV CĐSP và 1 CBQL ĐHSP. Tổ trưởng: Ngô Thị Hồng Vân - ĐT: 01262777056- ĐC Email: ngohongvan71@gmail.com

Số lượt xem : 328