Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 12 tháng 11 năm 2019

 » Thông tin đơn vị » Tổ 5

Tổ 5

Cập nhật lúc : 22:49 31/08/2016  

Tổ 4

Tổ 4 được thành lập theo quyết định số 02 của Hiệu trưởng vào đầu tháng 8 năm học 2019-2020. Tổ 4 có 6 thành viên trong đó có 4 GV giảng dạy và làm công tác CN, 1 GV dạy buổi 2, 1 CBQL (HT). Trình độ đào tạo: 3 GV ĐHSP; 1 GV THSP, 1 GV CĐSP và 1 CBQL ĐHSP. Tổ trưởng: Ngô Thị Hồng Vân - ĐT: 01262777056- ĐC Email: ngohongvan71@gmail.com

Số lượt xem : 325