Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 12 tháng 11 năm 2019

 » Thông tin đơn vị » Tổ 3

Tổ 3

Cập nhật lúc : 22:31 31/08/2016  

Tổ

Tháng 8 năm học 2019 - 2020, tổ 3 được thành lập theo quyết định 02 của Hiệu trưởng. Tổ 3 có 6 thành viên, trong đó có 3 GV giảng dạy và làm công tác CN, 1 nhân viên thư viện; 1 GV dạy Âm nhạc; 1 CBQL ( PHT). Trình độ đào tạo: 4 GV ; 1NV và 1 CBQL đều có trình độ Đại học. Tổ trưởng cô: Bùi Thị Thu Thảo - Trình độ chuyên môn: Đại học tiểu học - Địa chỉ gmail: buithaothu70@gmail.com - ĐT: 0942489013

Điện thoại: Email:
Giới thiệu sơ lược về tổ ở đây
...
...
Tổ trưởng: Chuyên môn: Lĩnh vực phụ trách: Điện thoại: Email:
Tổ phó: Chuyên môn: Lĩnh vực phụ trách: Điện thoại: Email:
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1        
2        
...        

Số lượt xem : 399