Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 12 tháng 11 năm 2019

 » Thông tin đơn vị » Tổ 2

Tổ 2

Cập nhật lúc : 22:42 31/08/2016  

Tổ 2

Tổ 2 có 6 thành viên được thành lập vào tháng 8 năm học 2019 - 2020 theo quyết định 02 của Hiệu trưởng. Tổ 2 có 1 tổ trưởng có 4 GV giảng dạy và làm công tác CN, 1GV dạy thể dục ; 1 GV dạy buổi 2; 1 GV làmTổng phụ trách. Trình độ đào tạo: 4 GV có trình độ ĐHSPTH; 2 GV CĐSP; Tổ trưởng: Võ Thị Tường Vân - Sô ĐT: 0935143237 - Địa chỉ gmail: vanvo207@gmail.com

Số lượt xem : 372