Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 12 tháng 11 năm 2019

 » Thông tin đơn vị » Tổ 1

Tổ 1

Cập nhật lúc : 22:53 31/08/2016  

Tổ 1

Tổ 1 gồm có 6 thành viên, trong đó có 3 GV làm công tác giảng dạy và CN, 2 GV dạy buổi 2. 1 GV dạy Mỹ thuật. Trình độ chuyên môn: 4 Đại học; 2 Cao đẳng. Tổ trưởng cô: Nguyễn Thị Thành - ĐT: 0935108267 - Địa chỉ Email:

Số lượt xem : 417