Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 12 tháng 11 năm 2019

 » Thông tin đơn vị » Tổ 1

Tổ 1

Cập nhật lúc : 22:53 31/08/2016  

Tổ 1

Tổ 1 gồm có 6 thành viên, trong đó có 3 GV làm công tác giảng dạy và CN, 2 GV dạy buổi 2. 1 GV dạy Mỹ thuật. Trình độ chuyên môn: 4 Đại học; 2 Cao đẳng. Tổ trưởng cô: Nguyễn Thị Thành - ĐT: 0935108267 - Địa chỉ Email:

Số lượt xem : 416