Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 19 tháng 11 năm 2019

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 16:28 10/10/2015  

HIỆU TRƯỞNG

Họ và tên:  Nguyễn Thị Sơn Thủy
Chức vụ:  Hiệu trưởng
Email:  sonthuy1966@gmail.com
Điện thoại:  0935295445
Địa chỉ:  40 - Võ Duy Ninh - Phường Thủy Dương - Thị xã Hương Thủy

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 508

Các tin khác